تبلیغات
وبلاگ گنج جنگ - دوباره برگردید !
تاریخ : چهارشنبه 27 آذر 1392 | 12:56 ق.ظ | نویسنده : darya irani


 این پست اعتراض است به حذف نام  خلیج فارس از سایت فیفا  ، گرچه در حوزه ورزش است اما خلیج فارس قلب ایران است  و فرزندان ایران با فدای جان خود در خلیج فارس جاودانه شدند  این هویت ماست که باید همیشه برپا بماند

 

دوباره برگردید  !

 

دوباره باز هم سر از خاک بردارید و دفاع کنید از ایران

از خلیج فارس

مگر دوباره خودتان برگردید

سر از خلیج فارس بردار مسعود

باز هم دفاع کن از خلیج فارس


باز هم دفاع کن از خلیج فارس

سر از آبهای نیلگون خلیج فارس بردار همایون

دفاع کن از نام و هویت من

سر از خاک بردار مهدی

تفنگ بردار

و از خاکم دفاع کن

من امید و آرامش را از شما می خواهممحمد ابراهیم  من

ایران را از شما می خواهم

مگر دوباره خودتان برگردید

مگر دوباره خودتان بیاید

باز هم از این خاک دفاع کنید

باز هم فریاد بزنید خلیج همیشه پارس

مگر خودتان مگر خودتان

شماها که خونتان در خلیج آبی پارس می سوزد

شماها برخیزیدشهید تکاور محمدعلی صفا


سر از آبهای خلیج پارس بردارید

و دفاع کنید از مرزهای آبی سرزمینم

سرباز نجیب ایرانی

برخیز


  • paper | خرید بک لینک | فروش بک لینک